Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om Oss

Om Kulturskolan

Kulturskolans ämnen

Bild

Bilden är ett av våra viktigaste språk som vi använder oss av för att lära, berätta, förstå, känna och fantisera. Vi vill ge inspiration till bildskapande i skolans dagliga verksamhet. Vi jobbar inte med fint eller fult, bra eller dåligt. Vi låter forskandet, lusten och leken styra. Upplevelsen är lika viktig som resultatet. Alla ska få synas och vi är nyfikna på varandra.

dans
Dans
Folklig dans
Folklig dans

Traditionen att träffas och dansa tillsammans är en del av vårt kulturarv. Vi vill föra kunskaperna vidare och ge barn och ungdomar tillgång till detta sätt att mötas. Vi jobbar med allt ifrån långdanser till bugg, foxtrot, den folkliga dansens historia och andra länders musik och danstraditioner. Vi integrerar gärna vårt arbete med dansen i den dagliga undervisningen. I arbetet förmedlar vi ett demokratiskt arbetssätt där eleven är med i processen. Vi erbjuder sammanhang där eleven synliggörs i små och större föreställningar. Vår målgrupp är elever från förskoleklass till år 6.

Drama
Drama/Teater
Media
Media

För dagens barn och ungdomar, från förskola till gymnasiet är det digitala berättandet och digital kommunikation en naturlig del av vardagen. Vi vill verka för att eleverna skall få möjlighet att använda sig av detta uttryck som en naturlig del i lärandeprocesserna. Vi möter pedagoger och elever där de står och ger dem möjlighet att utvecklas och lära mer om hur de kan nyttja den teknik som de har tillgång till.

Musik
Musik

Med de yngre eleverna vill vi arbeta brett med musik på ett sådant sätt att alla kan och vågar vara med. Vi vill stimulera elevernas kreativitet och vi strävar efter att arbetet ska vara lustfyllt för att främja lärande. När eleverna väljer att specialisera sig på ett instrument är det viktigt att elevens egen lust och egna idéer får styra repertoir och framförande i ökande grad med elevens ålder och erfarenhet.

Vår erfarenhet är att det är stimulerande för elevers utveckling, både socialt och på sitt instrument, att spela tillsammans med andra. Därför erbjuder Kulturskolan orkestrar och ensembler för stråk, blås och gitarrelever samt rockbandsverksamhet och många olika tillfälliga ensembler och samspelstillfällen på skolorna runt om i kommunen.

Vi skapar sammanhang för elever att uppträda, på Kulturskolans egna arrangemang men också på elevens egen skola för skolkamrater och personal, för att synliggöra elever och deras arbete och därigenom stärka deras tro på sin egen förmåga.