Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Anmäl din klass eller elevgrupp!

Anmäl Barngrupp

Anmälan lärare

Kulturskolan erbjuder periodvis verksamhet för skolklasser och barngrupper som du som pedagog kan anmäla din grupp till. Vi skickar ut erbjudanden via gruppmejl. Vi kan också skräddarsy projekt och verksamhet i samverkan med er så hör av er till oss med era idéer.

Kontakt

Särskolan
Förskolan
Bild
Dans
Drama
Musik

Erbjudanden om besök i förskolan av kulturskolans bildpedagoger

Vi kommer till er på förskolan vid ett eller flera tillfällen och har med oss det skapandematerial vi ska använda i temaarbete tillsammans med barnen.

Vad kan man bygga av det här?

Ett konstruktionstema där vi besöker förskolan och har med oss byggbart material som barnen får skapa med. Barnen får arbeta med återvinningsmaterial, skräp och skrotskulptur m.m. gärna i anslutning till något ämnesområde som för tillfället är aktuellt på förskolan.

Vem är någon?

Vi skapar personliga figurer tillsammans med barnen. De kan sedan användas vidare på olika sätt, gärna i anslutning till något som för tillfället är aktuellt på förskolan.

Sagomålning

Barnen målar var sin bild och vi skapar en gemensam berättelse av bilderna. Arbetet kan vidareutvecklas till en enklare digital berättelse i dator eller läsplatta.

Tema vatten

Vi skapar tillsammans en interaktiv bild som handlar om vatten och vattnets olika faser.

Djursjukhuset

Ett tema som inbjuder till berättande och problemlösning. Barnen får skapa sjuka djur i lera och sedan ta hand om deras skador. Temat passar för de äldsta barnen. Vi träffar barnen vid två tillfällen.

Anmäl önskemål om besök av bildpedagogerna via mail till:

Skriv namn, förskola, avdelning och telefonnummer så återkopplar vi.

tillbaka till Anmälan Lärare

Animationsverkstad

Vi forsätter att erbjuda Animationsverkstad under detta läsår.

Vi erbjuder klasser i åk 4-6 en halvdagskurs i animerad film.

Rörlig bild och digital framställning är en del i kursplanen för bild i åk 4-6.

Vi jobbar med leranimation i programmet iStopMotion för Mac.

Eleverna får lära sig grunderna i animation, prova på att göra de olika momenten och de får göra en egen film på 30 sec - 1min.

Efter denna kurs behärskar eleverna tekniken och kan använda sig av liknade program som finns för PC. Animerad film är ett utmärkt, roligt och lekfullt sätt att berätta och redovisa på och kan användas i det dagliga skolarbetet

Animationsverkstaden finns i bildateljén på Kulturskolan och denna termin tar vi emot grupper på onsdag och torsdag förmiddag. Vi har 6 ”animeringsstationer” och kan ta emot helklass (uppdelad i 6 grupper). Är ni över 20 i klassen blir det bättre kvalité för eleverna om ni kan dela klassen och boka in två dagar istället för en.

Kursen är kostnadsfri och vi tillhandahåller det material ni behöver. Ni kommer att behöva göra förarbete själva i klassrummet innan ni kommer. Instruktion för detta får ni av oss.

Hör av er via mail till oss om ni är intresserad av att anmäla er klass!