Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om oss

Kulturskolans Verksamhet

Kultur i skolan

Kulturskolans alla arbetslag har verksamhet i skolan för skolklasser och grupper där eleverna får arbeta med estetiska uttryck på olika sätt.

I Kultur i skolan, KiS, arbetar vi med klasser och grupper i samverkan med skolans lärare och pedagoger. Denna samverkan skall syfta till att bredda och fördjupa elevernas lärande med hjälp av estetiska lärprocesser allt enligt läroplanens intentioner.

Våra fyra områdesbaserade arbetslag arbetar med Kultur-i-skolan verksamhet i huvudsak på onsdagsförmiddagar och mestadels ute på skolor och förskolor på området. Arbetslaget Drakryttarna arbetar över hela kommunen och erbjuder periodvis verksamhet i Kulturskolans lokaler. Alla lag tar emot idéer och önskemål från skolor om samverkan.

Utdrag ur Lgr 11

"Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig."

Skolans uppdrag sid 7