Kulturskolans Kammarorkester besökte tulpanernas land i april. Tillsammans med Symfoniorkestern från Scholen in de Kunst i Amersfoort gavs en välbesökt konsert i en kyrka. Kammarorkestern gav också två egna konserter; på ett äldreboende i Utrecht och i Svenska sjömanskyrkan i Rotterdam. Dessutom fick vi uppleva firandet av Hollands nationaldag - Kungens dag.

foto: Marianne Eriksson och Joakim Hellgren