med Luleå Symfoniorkester, Kulturskolans Kammarorkester, Barnkör från Furuparksskolan och sångsolister från Estetprogrammets spetsutbildning. Dirigent: Göran Fröberg

foto: Tommy Björklund