Brassdag den 19/2 i Boden. Elever som spelat i ett eller två år som träffades under en dag på
Prästholmskolan för rep och skolkonserter.

foto: Magnus Plumppu

Torsdagen den 21/2 spelade Blåssipporna och Blåsfolket från Piteå tillsammans under en dag på Folkets Hus i Piteå. Vi avslutade med en skolkonsert.