Vårpasteller

Vårpasteller- en sång-dans- och musikföreställning med elever från Centrala stan och Björxområdet i Östras Aula. En vårhälsning från Kulturskolan!

foto: tommy björklund