Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om Oss

Kan man få spela flöjt mitt på Storgatan eller dansa i skogen? Eller få bygga en ordbok med helt nya ord som man själv hittat på? Eller få skapa en musikal eller teater för att lära sig mer om ett ämne man jobbar med i skolan? Eller få lära sig om sopsortering genom att skapa ihop med en clown eller två?

JA det kan man!

Det är sådant vi på Kulturskolan arbetar med varje dag. Vår verksamhet innehåller många olika delar men gemensamt är att vi jobbar med barn och ungdomar, med lust, glädje, fantasi och nyfikenhet. Vi arbetar också med hållbar utveckling i alla kommunens skolor.

Vi vet att det är viktigt att bli berörd och att känna lust till det man gör. Då fungerar vår inlärning som bäst. Det är också viktigt att barn och ungdomar får hitta sitt sätt att berätta, att uttrycka sig, för att de ska kunna känna sig betydelsefulla och växa som människor.

Vi berikar elevers dagliga skolarbete genom att ge fler möjligheter till kreativt tänkande och skapande. Vi skapar upplevelser och sprider inspiration till elever och lärare.

Vi ger elever möjlighet att pröva på eller att träna upp sig på det de brinner för. Sedan kan de visa det de gjort eller kan inför en publik. Det kan vara i ett klassrum, gympasal, på Kulturens Hus eller på en turné utomlands.

Vi arbetar mycket med grupper, klasser och ensembler av olika slag. Man lär sig mycket både om sig själv och andra i mötet med andras skapande, tankar och idéer och det är viktigt för oss, att alla får vara med och bidra på sitt sätt och med sitt berättande. Att träna sig att samarbeta och samverka i respekt och med lyhördhet är lärdomar för livet.

Korta fakta:
All vår verksamhet är avgiftsfri!