Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

 

Orkestrar, ensembler och grupper

 
Luleå Kulturskolas klarinettensemble

Luleå Kulturskolas klarinettensemble är en nystartad träblåsensemble. Vår repertoar är bred men vi spelar främst klassisk musik. Ensemblen passar ypperligt i mindre lokaler samt akustiska miljöer så som kyrkor, konserthus m.m

Ensemblen leds av Niklas Haak & Christian Feivik.

Kulturskolans Dansgrupper

Vid Luleå Kulturskola finns tre kvällsgrupper i dans; "Space", "Elexir" och "Flow" i åldrarna 11-16 år. Tillsammans bildar grupperna Kulturskolans Dansensemble. Grupperna arbetar skapande och dansar modern och nutida dans med improvisation och komposition. De tränar en gång i veckan i Kulturskolans danssal. Vi arbetar med sceniska produktioner som mål där vi undersöker och utvecklar olika sceniska rum, projiceringar som förstärker berättandet och koreografiska möjligheter.

Ibland kommer elever som gått ut gymnasiet tillbaka och gästdansar tillsammans med de yngre eleverna i olika projekt. I mötet mellan olika åldrar inspireras eleverna och får ta del av varandras kunskaper på ett kreativt och lustfyllt sätt. Danseleverna brukar också arbeta gränsöverskridande tillsammans med elever som utövar andra uttryck i Kulturskolan.
Under läsåret 2014/2015 har grupperna samarbetat i ett ”Koreofantasi” – projekt där de skapade egna kompositioner som tillsammans med lärarna sattes samman till en helhet i föreställningen ”The Evolution". I dans gestaltar eleverna jordens evolution från Big Bang, Istiden, Organismer ur Havet, Människans gemenskap och självupptagenhet, Miljöförstöring, Krig och Död till Kärlek och framtidstro med en önskan om fred. "The Evolution" framfördes på Kulturens Hus i Lilla Salen med fyra skolföreställningar och en offentlig.
Under Kulturskolan på stan gjorde Dansensemblen dansnedslag i Kulturens Hus foaje med Peace and Love.

 

Annica Lomgren

AnnaKarin Lagnebäck Karlsson

Danslärare på Luleå Kulturskola

Barnkör

Är du intresserad av att sjunga i kör och går i ettan, tvåan eller trean så är du varmt välkommen att sjunga med oss! 
Jag som leder kören heter Katarina Falk och har arbetat i många år med sång och kör inom Kulturskolan.
Är du intresserad så anmäl dig till mig.

Vi övar tisdagar 17.00-17.45 på Kulturskolan i Studion.
Varmt välkomna!

Klicka här för att gå till barnkörens egen sida.

Svart på vitt

Kulturskolan har sedan några år tillbaka en tangentensemble. En ensemble som ger pianoelever möjlighet att spela i orkesterform då vi anser att spel tillsammans är utvecklande både musikaliskt och socialt. Repertoaren är blandad med en del specialskrivna arrangemang för orkestern. Arrangemangen är gjorda så att elever kan delta från nybörjar- till mer avancerad nivå i samma ensemble. Eleverna rekryteras från olika skolor i Luleå kommun och ensemblen repeterar en gång i veckan.

Eva Hessel

Annica Gåhlin

 
Kulturskolans sånggrupp

Kulturskolans sånggrupp är en grupp som sätts samman av Kulturskolans sångelever på gymnasienivå, då och då för att sjunga vid något speciellt tillfälle eller vid en speciell konsert. Vi sjunger två-fyrstämmigt och i alla olika genrer.

Åsa Gustafsson

 
BlåsSipporna

BlåsSipporna är det första steget i Kulturskolans blåsorkesterverksamhet. Den vänder sig till elever som spelat 1-2 år och går i mellanstadiet. Orkestern i dess nuvarande form har funnits i ca tio år. Instrumentbesättningen är flöjt, oboe, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, valthorn, tuba, elbas och trummor. Syftet med verksamheten är att introducera eleverna i orkesterspel. Eleverna spelar i orkestern ca ett år och flyttar sedan upp till nästa steg The Music Band.

Orkestern repeterar en timme/vecka.

Niklas Haak

Maria Viklund

 
The Music Band

The Music Band är en blåsorkester som funnits ca 25 år och är andra steget av tre. Orkestern består av träblåsinstrument som tvärflöjt, klarinett och saxofon samt bleckblås som trumpet, trombon och bastuba. Slagverk och elbas utgör kompgrupp.

Orkesterns medlemmar är mellan 12 och 15 år.

Syftet är att ungdomarna som kommer från olika delar av kommunen ska få träffas och spela tillsammans i denna typ av ensemble. Orkestern spelar en blandad repertoar.

Orkestern repeterar projektvis i Kulturskolans orkestersal. Vanligtvis på torsdagar 16:45-17:45.

Patrik Östholm

 
Blåsningen

Är en symfonisk blåsorkester som har funnits sedan 1985. Där ingår träblåsinstrument så som tvärflöjt, klarinett och saxofon, bleckblåsinstrument med trumpet, valthorn, trombon och tuba samt elbas och slagverk.

Blåsningen är det tredje steget av tre blåsorkestrar på Kulturskolan där dom duktigaste och mest drivna eleverna finns. Den yngsta medlemmen är 13 år men de flesta är senare högstadie- eller gymnasieelever ifrån hela Luleå kommun. Vi repeterar en gång i veckan 1,5 timmar varje gång. Vår repertoar består av traditionell blåsmusik som marschmusik, pop, rock, schlager, jazz, klassiskt och filmmusik.

Varje år startar vi upp med en orkesterhelg för att snabbt komma i form.

Ett årligt igenkommande inslag för orkestern är samarbetet med Fyrkantens blåsorkester. Det är blåsorkestrar från Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn som under en dag träffas och spelar tillsammans. Dagen mynnar ut i en konsert där ca 130 musikanter bildar en gigantisk blåsorkester.

Vår målsättning är att få fram duktiga musikanter som kan fungera bra individuellt och i grupp. Vidare är det viktigt att de känner god gemenskap och ökad självkänsla.

Magnus Plumppu

Göran Fröberg

 
Stråkstallet

Stråkstallet är det första steget i Kulturskolans stråkorkesterverksamhet och en introduktion till orkesterspel. Eleverna spelar violin, viola, cello och kontrabas och har vanligtvis spelat 1-2 år innan de börjar i orkestern.

Vi repeterar på tisdagar 17.30 – 18.30 och medverkar i 2-3 konserter per läsår. Vanligtvis samarbetar vi även med andra kommuners stråkorkestrar någon gång under vårterminen.

Genom introduktion i orkesterspel ges eleverna en möjlighet till en musikupplevelse och uppmuntran till fortsatt musicerande.

Även föräldrar deltar i verksamheten tillsammans med sina barn och är ett stöd i arbetet.

Marianne Eriksson

Monika Jonasson

 
Kammarorkestern

Kammarorkestern är det andra steget i Kulturskolans stråkorkesterverksamhet. Eleverna spelar violin, viola, cello och kontrabas. De flesta går i högstadiet och gymnasiet.

Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för musik och ensemblespel och kunna delta i kommunens musikliv. Genom att spela tillsammans ökar den musikaliska insikten och självkänslan.

Orkestern repeterar på tisdagar 19.00 – 21.00 och gör ett flertal konserter och spelningar varje läsår.

Ett viktigt sätt att stärka orkesterns samhörighet och samspel är att jobba tillsammans mot ett långsiktigt mål, som t ex en resa eller ett större konsertprojekt. Orkestern har gjort ett flertal resor, både in- och utrikes.

Marianne Eriksson

Monika Jonasson

 
Sax For Fun

Är en saxofonkvartett på Kulturskolan och består av elever från högstadiet och gymnasiet. Saxofonen uppfanns ca 1835 och består vanligtvis av fyra olika storlekar (sopran, alt, tenor och baryton). En viktig del i vårt skapande är att använda alla sinnen samt scenisk gestaltning i ett samspel. Vidare vill vi gärna hitta nya grepp och utmaningar. Vi arbetar gärna ämnesöverskridande.

Niklas Haak

tillbaka till Startsidan