Fredagsmys med blåsinstrument

Bakgrund

 • Att ge barnen kunskap om blåsinstrument

 • Att arbeta med alla skolans klass 3 elever

 • De skall få chans att visa upp sig i ett musikaliskt sammanhang.

 • Att tillsammans kunna skapa musik, rytm och rörelser i elementära former.

 • Att allt skall utmynna i en föreställning.

 • Väcka intresse för fortsatt musicerande med blåsinstrument.

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:

Rutvikskolan. Alla elever i år 3, ca 28 st.

Planering projekt: Ht Vecka 35-36, Vt Vecka 2-3

Genomförande: Ht Vecka 37-49, Vt Vecka 4-19

Redovisning: Grupperna redovisar löpande.

Utvärdering: Vecka 20

Projektet kopplar till följande mål i LGR 11:

Undervisningen i ämnet musik skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang” (LGR 11, sid 100)

Undervisningen skall ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utvecklas sin musikaliska kreativitet.” (LGR 11)

Ur LGR 11 centrala innehåll i ämnet musik för årskurs 1-3 (LGR 11, sid.100-101.)

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång och ensemblespel.

 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner

 • Rytm , klang, dynamik, och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Mål med projektet:

Vad kan deltagarna efter genomfört projekt? Vilken resa har deltagarna gjort?

 • Alla eleverna ska ha provat att spela ett blåsinstrument.

 • De har lärt sig spela minst 2 låtar.

 • Eleverna kan i viss mån följa en puls och rytm.

 • Vi har tillsammans arbetat fram en redovisning/konsert.

 • Avslutning av projektet sker i form av en konsert där deltagarna spelar för de yngre eleverna på skolan.


Målet är uppnått när:

 • När eleverna har provat på att spela instrumenten.

 • När eleverna i viss mån kan känna puls och följa en rytm.

 • När föreställningen är genomförd.

Aktiviteter:

Eleverna delas in i saxofon och trombon grupper, ca 3 elever i varje grupp, som får spela 5 veckor per termin. Lektionspassen är 45 minuter och innehåller musikalisk upplevelse i form av sång, spel och rörelser. Vid det 5:e tillfället spelar grupperna upp för resten av klassen.

Lektionspassen är lagda till fredagar mellan:
Pass 1: 08:35-09:20
Pass 2: 09:45-10:30
Pass 3: 10:30-11:15

Följande datum äger lektionspassen rum:

16/9 Grupp 1-6
23/9 Grupp 1-6
30/9 Grupp 1-6
14/10 Grupp 1-6
21/10 Grupp 1-6

28/10 Grupp 7-10
11/11 Grupp 7-10
25/11 Grupp 7-10
2/12 Grupp 7-10
9/12 Grupp 7-10

Lektion 1: Tonbildning, Ergonomi, Låt 1 och 2, Instrumentens delar, Puls.
Lektion 2: Repetition och fördjupning av lektion 1, fler låtar, rörelser till låtar, Rytmer.
Lektion 3: Härma med och utan instrument. Hitta på melodi (Improvisera).
Lektion 4: Samspelslåtar.
Lektion 5: Gen rep och konsert

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för, grund, särskolan:

Niklas Haak niklas.haak@edu.lulea.se 070-544 81 35
Patrik Östholm patrik.ostholm@edu.lulea.se 070-398 13 7

Redovisning/utvärdering:

Redovisning sker löpande under projekts genomförande i form av ljud och bildupptagning, presenteras på Niklas Haaks hemsida. Vidare kommer även en utvärdering göras om målet har uppnåtts med projektet samt hur man kan utveckla projektet under vecka 20.

Förutsättningar:

 • Tillgång till 2 st lokaler

 • Att tillstånd ges för publicering på hemsida.

tillbaka till Startsidan