Sagor och Väsen

Bakgrund: (Varför och för vem?)
Vi ville gärna göra ett projekt som riktar sig till lågstadiet delvis på skolor som hittills inte fått så mycket verksamhet från oss.

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Under läsåret 2011/12 gör vi 4 perioder x 3 veckor växelvis på Kyrkbyns skola, Persön, Vitåskolan och Kvarnå skola. Projektet vänder sig till förskoleklassen, åk 1, 2 och 3.

På Kvarnå skola kommer vi att rikta oss till alla årskurser eftersom det är en liten skola.
Kyrkbyn – 50 barn
Persön – 80 barn
Vitå – 46 barn
Kvarnå – hela skolan

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet Lgr 11 3:8, årskurs 1-3:
Sång och spel i olika former.
Imitation och improvisation med rörelse, rytmer och toner.
Gestaltning av sånger med ljud, rytmer och rörelser.
Rösten som instrument.
Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

Mål med projektet: (Vad kan deltagarna efter genomfört projekt? Vilken resa har deltagarna gjort?)
Alla eleverna kan sjunga 7 sånger med sagoväsentema ur Trollsångboken.
Eleverna i åk 3 har provat på att spela blås-, sträng-, stråk-, tangent- och slagverksinstrument.

Målkriterier, målet är uppnått när: (Vilka delmål ska vara genomförda?)
När eleverna kan sångerna och har arbetat med puls, rytm, och rörelse i sång och på instrument.

Aktiviteter:
Sång, rytm och rörelse med förskoleklass, åk 1 och 2. ”Prova-på”-kurs i gitarr, stråk, flöjt, pinao/slagverk för åk 3. Storsjung för alla.

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
Tommy, Sven-Erik, Margaretha, Lilian, Monika


Redovisning/utvärdering: (Vilka mål nådde vi/nådde vi inte? Varför? Vad ska vi förändra till nästa projekt?)
Projektet redovisades med ett Storsjung på resp skola där instrumentaleleverna ingick i husbandet. Vi spelade och sjöng för förskolebarnen.

På Kvarnåskolan kommer projektet att fortsätta med bandverkstad för åk 5-6 under april/maj med Sven-Erik och Tommy.

Projektets mål har uppnåtts. Blåsinstrumentinslaget utgick på alla skolor utom Kyrkbyn pga av att Margaretha blev sjuk.

Vi valde att arbeta växelvis på två skolor i taget men det gjorde att det blev lite för långt mellan lektionerna. Skulle ha varit bättre att koncentrera insatsen på en skola i taget. Då hade vi också kunnat lämna var våra instrument ute på skolorna.
Valet av sånger har fungerat men kanske mer riktat till de yngre barnen.

tillbaka till Startsidan