Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om oss

Pust

PUST

Ansökning för höstterminen 2018 är nu stängd. Ansökning för vårterminen 2019 är öppen 17 december till 13 januari.

Projekt Under SkolTid kan sökas av alla som vill göra något under skoltid för barn och ungdomar i förskolan-gymnasiet, i Luleå kommun för max 10 000 kr.

PUST - Projekt Under SkolTid

Har du en idé du vill genomföra i skolan? Behöver du hjälp med pengar till detta?

PUST — pengarna kan sökas av vem som helst, men projekten som de används till ska alltid vara  riktade mot elever på skoltid, från barn på förskolan till ungdomar på gymnasiet.

Ny rutin:

Rektor eller handläggare är informerad av dig om det projekt du tänker söka pengar för, detta för att undvika dubbla ansökningar för samma projekt.

Länk till PUST-ansökan för höstterminen kommer att finnas här vecka 34, till och med vecka 36, svar fås senast i slutet av 39.

Länk till PUST-ansökan för vårterminen kommer att finnas här från vecka 51 t.o.m. vecka 2, svar fås senast i slutet av vecka 5.

Endast de som får beviljade ansökningar får svar.

Kriterier för att bevilja projektpengar:

Vid beviljade pengar, gör så här:
Ge betalningsmottagaren kommunens fakturaadress (Luleå kommun, box 50001, 97321 Luleå) och skriv som märke ansvarsnummer 40610304, OBS! Detta är ett nytt nummer från januari 2019! Låt det också framgå på fakturan vem som beställt, och i vilket syfte (t.ex. projektets namn).

Redogör för kostnaderna i projektet så tydligt och noggrant du kan!

Om fakturans belopp är högre än det beviljade beloppet, kommer faktura med överskjutande belopp att returneras till er.

  • Länk till PUST-ansökan kommer att finnas här vecka 36.
  • Fyll i PUST-ansökan!

    PUSTansökan för vt 2019 är stängd. Öppnas för höstterminen v 34.

    Gösta Gustafsson

    gosta.gustafsson@skol.lulea.se