Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om oss

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som funnits sedan 2008 vars syfte är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman. I Luleå kommun är det organiserat så att man har en central samordnare vid Kulturskolan som sammanställer kommunens ansökan. Skolorna i kommunen kan göra egna ansökningar som sammanställs av samordnaren. Förutom det så söker vi för några projekt där vi bjuder in skolor att delta.

Skapande skola utgör ett viktigt komplement till Kulturskolans verksamhet och skolornas egna arbete med de estetiska uttrycken. Vi anser att de konstnärliga och estetiska uttrycken bidrar till en ökad måluppfyllelse för elever i våra skolor.Vi vill även att Luleå barn och unga i så stor del som möjligt ska få ta del av och delta i kulturell verksamhet, vi hänvisar till barnkonventionen och barns rätt till estetiska uttryck. Barn och unga ges därmed möjlighet att utvecklas som människor och utvecklar sina olika uttryckssätt och förmågor. Det lägger grunden till ett livslångt lärande.

Under läsåret 2014/25 var ca 4000 elever vid 28 av de kommunala skolorna och 3 friskolorna på något sätt delaktiga i Skapande skola-projekt.

För er som är intresserade av Skapande skola, som skola eller kulturaktör, finns mer läsning på Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se/en/Skapande-skola/

Ni kan även kontakta Kulturskolans samordnare för Skapande skola, Joakim Hellgren på mail: joakim.hellgren@skol.lulea.se