Luleå Kommun

Skolansvarig

Anders Bergsjö
Anders Bergsjö

piano, klass, ensemble

070-561 90 25

Övriga Kulturskolepedagoger på skolan

Bengt Åslund
Bengt Åslund

gitarr, ensemble

Ängskolan

Ängsskolan

På Ängskolan samarbetar vidstående två musiklärare med skolans personal i åk 4-6 i en progressiv läroplansorienterad verksamhet för alla elever.

Exempel på aktiviteter inom vår verksamhet här:

Vi erbjuder alltså inga valbara ämneskurser på skolan, alla elever på mellanstadiet ingår i stället automatiskt i vår verksamhet enligt ovan.

På lågstadiet genomför vår danslärare AnnaKarin Lagnebäck ett antal dans/drama-projekt under läsåret tillsammans med barn och pedagoger. Detta läsår, 2016/17, har hon arbetat med åk 3 i ett projekt på temat ”rymden” under höstterminen och ett annat på våren som behandlade forntidens historia. Hon har också genomfört ett projekt i åk 1. Samtliga projekt har avslutats med föreställningar för skolan och anhöriga.


Vi har också kurser i Kulturskolans lokaler i kvarteret Midskogs på Bergviken.