Luleå Kommun

Skolansvarig

Anders Bergsjö
Anders Bergsjö

piano, klass, ensemble

070-561 90 25

Övriga Kulturskolepedagoger på skolan

Bengt Åslund
Bengt Åslund

gitarr, ensemble

Ängskolan

Ängsskolan

Vill du börja spela i Kulturskolan?

Hos oss kan du lära dig spela instrument eller sjunga och Kulturskolans lektioner är avgiftsfria! Här nedan kan du se vilka instrument som erbjuds på din skola.

Vanligtvis får du en lektion per vecka och du spelar på skolan under dagtid. Vid höstterminens start kommer vi från Kulturskolan till din skola och informerar om vår verksamhet.

Speciellt för Ängskolan:

Fr o m läsåret 18/19 kommer musiklärare Bengt Åslund och Anders Bergsjö att undervisa i instrumentspel/sång i form av gruppspel med början i årskurs 6 med sikte på att så småningom nå så många som möjligt på mellanstadiet. Ingen anmälan behövs, vi kommer att erbjuda undervisningen direkt i klasserna. Vid frågor kontakta skolansvarig Anders Bergsjö anders.bergsjo@skol.lulea.se

Instrument som erbjuds på skolan:

Trummor, gitarr, keyboard, elbas och sång.

Exempel på andra aktiviteter på skolan som vi är delaktiga i:

* Storsjung

* Framträdanden, t ex i samband med Lucia eller små klassrumskonserter som eleverna bjuder på

* Avslutningsprogram

På lågstadiet genomför vår danslärare AnnaKarin Lagnebäck tematiska dans/drama-projekt under läsåret tillsammans med barn och pedagoger. Under hösten kommer hon att samarbeta med årskurs 1. För vårterminen är inget ännu bestämt. Projekten avslutas med föreställningar för skolan och anhöriga


Vi har också kurser i Kulturskolans lokaler i kvarteret Midskogs på Bergviken. Vi öppnar för intresseanmälningar igen den 22 augusti 2019. Välkommen åter då!