Luleå Kommun

Skolansvarig

Bengt Åslund
Bengt Åslund

gruppspel, "prova-på"

070-37 61 793

bengt.aslund@skol.lulea.se

Övriga Kulturskolepedagoger på skolan

Sören Andersson

Sören Andersson

070-3605700

blåsinstrument, "prova-på", gruppspel

Karin Nilsson

Karin Nilsson

070-2388225

sång, keyboard, dragspel, gruppspel

Hertsöskolan

Hertsöskolan

Hos oss kan du lära dig spela instrument eller sjunga. Kulturskolans lektioner är avgiftsfria.

Man börjar i mellanstadiet med att bekanta sig med olika instrument i ”Prova-på-kurser” med tanken att få förståelse för de olika instrumenten,deras funktion och egenskaper för att sen kunna göra ett mer genomtänkt val,om man sen vill specialisera sig.

Alla elever erbjuds möjlighet att prova flera instrument (vilket vi hoppas att de gör) för att få goda insikter och en bred bas för sina beslut.

Inga förkunskaper behövs, övningsinstrument finns på skolan, inga hemuppgifter ges.

Alla blir tillfrågade och ingen formell anmälan behöver göras.

Efter avslutade ”Prova-på-kurser” kan man gå vidare i sitt musicerande genom att inrikta sig på det instrument man fattat tycke för och musicera vidare enskilt eller i grupp.

VÅR MÅLSÄTTNING:

ÖVERSIKT AV VÅRT UTBUD LÄSÅRET 2018-2019

År 4:

Alla som vill får ta del av vår ”Prova-på”-verksamhet. Man kan välja mellan trummor, gitarr, keyboard/piano, elbas, saxofon och tvärflöjt

Efter c:a 5 veckor kan man välja att prova ett nytt instrument

Ingen formell anmälan behöver göras. Alla blir tillfrågade.

År 5:

Fortsatt ”prova-på”-verksamhet på instrumenten trummor, gitarr, keyboard, elbas. Möjlighet att prova på gruppspel i blandade grupper vilket sker periodvis.

Möjlighet att börja satsa på blåsinstrumenten. Övningsinstrument finns på skolan. För mer information kontakta Sören Andersson

Ingen formell anmälan behöver göras. Alla blir tillfrågade

År 6:

Fortsättningskurser på blåsinstrument (se ovan).

Möjlighet att prova på gruppspel i blandade grupper vilket sker periodvis.

Ingen formell anmälan behöver göras. Alla blir tillfrågade

År 7-9:

Fortsättningskurser. Nybörjarkurser på valfritt instrument. Möjlighet att spela i grupp kontinuerligt, med stora möjligheter att utvecklas individuellt. Här kan man behöva ha tillgång till instrument att öva på.

Anmälan eller frågor: Kontakta någon av kulturskolans lärare

ALL UNDERVISNING ÄR AVGIFTSFRI!


Vi har också kurser i Kulturskolans lokaler i kvarteret Midskogs på Bergviken. Vi öppnar för intresseanmälningar igen den 22 augusti 2019. Välkommen åter då!