Luleå Kommun

Skolansvarig

Marianne Eriksson

Marianne Eriksson

072-543 85 62

Munkebergsskolan

Munkebergsskolan
Vill du börja spela i Kulturskolan?

Du kan börja spela i Kulturskolan tidigast i årskurs fyra. Undervisningen är avgiftsfri.

I slutet av åk 3 får du information om vilka instrument du kan välja mellan.

Klicka här för att se vad som gäller på Tunaskolan!