Luleå Kommun

Skolansvarig

Christian Feivik

Klarinett, Saxofon, Tvärflöjt, Projekt

Övriga Kulturskolepedagoger på skolan

Sören Andersson

Sören Andersson

saxofon, tvärflöjt, "prova-på"

Tallkonanskolan

Under Tallkronanskolans första läsår 17-18 kommer kulturskolan att stegvis utveckla verksamheten. Inledningsvis kommer årskurs 4 att få “prova-på” tvärflöjt och under vårterminen kommer årskurs 3 att få ta del av ett nystartat “Nuvo instrument”-projekt med träblåsbus och musiklek.

I takt med att Tallkronanskolans elevunderlag växer de kommande läsåren, utvecklas också kulturskolans verksamhet. Läsåret 18-19 räknar vi med att kunna erbjuda ordinarie instrumenundervisning och fler uttrycksformer.

Inför nästa läsår 2018/2019 kommer vi att ta in anmälningar i början på höstterminen. Välkommen tillbaka för att fylla i intresseanmälan då!


Vi har också kurser i Kulturskolans lokaler i kvarteret Midskogs på Bergviken.

tärflöjt

tvärflöjt

klarinett

klarinett

saxofon

saxofon