Luleå Kommun

Skolansvarig

Patrik Östholm

trombon, trumpet, valthorn, bastuba

070-398 13 79

Vitåskolan

Vitåskolan

Kulturskolan gör i samarbete med skolans personal tidsbegränsade projekt på Vitåskolan vid olika tillfällen.