Luleå Kulturskola anordnade ihop med Räddningstjänsten en brand- och olycksfallsutbildning för barn i årskurs 2 på brandstationen.

foto: Sven Nordstedt