foto: Sven Nordstedt

Kulturskolans teaterelever utgjorde ett spännande inslag som svartalfer i sagovandringen ”Jakten på de förlorade runorna”. Ett av programinslagen under eldsfesten på Hägnans friluftsmuseum. Denna kväll kom svartalferna fram ur sin underjordiska boning för att hjälpa till att ställa allt till rätta i Midgård.