Avslutning på dansprojektet "Lust och lärande på Munkebergsskolan"- en hel dansvecka där alla klasser på skolan redovisade sina arbeten. På bilderna är år 1 och år 3.

foto: Sven Nordstedt