Kulturskolan har bedrivit ett projekt i folklig dans på Välkomsten, Östra skolan. Torsdag den 20 dec var det avslutning och uppvisning för föräldrar och syskon.

foto: Sven Nordstedt