foto: Tommy Björklund

Kulturskolans kvällsgrupper i dans, avslutade terminen med ett Danscafe där dansarna varvade att framföra sina danser gruppvis för varandra med att fika. Hela kvällen avslutades med filmvisning av "The Evolution"-våran dansföreställning från i höstas på Kulturens Hus. Vi skickade alla iväg önskan om att det blir ett Dansens Hus i Luleå för dansens utveckling och för utvecklingen av Luleå som stad. Hoppas, hoppas!!!!!!