Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om Oss

Kulturskolans Verksamhet

Utvecklingsområden

Kulturskolan deltar fortlöpande i olika regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt.

Barnen och språken
Forskning pågår

2014 doktorerade Märtha Andersson ltu med sin avhandling Berättandets möjligheter – multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Fyra av Luleå Kulturskolas projekt riktade till grundskolan ingick i hennes forskning.
Detta gav mersmak hos båda parter vilket resulterade i att Märtha under läsåret 2014 – 2015 följde ett dramaprojekt kallat ”Systrarna Snooks detektivbyrå”. Planer finns att fortsätta samarbetet i ett projekt med fokus på barns muntliga berättande under läsåret 1016 – 2017.