Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om Oss

Kulturskolans verksamhet

Valbara ämneskurser

Kulturskolan erbjuder valbara kurser i olika ämnen ute på Luleås skolor. Undervisningen sker oftast under skoltid. Ett mindre utbud finns också i Kulturskolans lokaler i kvarteret Midskogs. Information om hur man anmäler sig till Kulturskolans kurser finns här!