Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om oss

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU är en viktig del av skolutvecklingen i Luleå kommun. Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, LTU definierar i sin handbok VFU på följande sätt:

”VFU utgör ett eget moment i den nya lärarutbildningen och är en viktig del av utbildningen i vilken praktik och teori knyts samman. Den verksamhetsförlagda delen ska ge studenten möjlighet att få egna erfarenheter av och ansvar för eget pedagogiskt arbete och egen undervisning”.

LTU och Luleå kommun har ett gemensamt ansvar för genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Samarbetet syftar till att utveckla formerna för samverkan och kvalitetssäkra utbildningen.

Samverkan regleras av ett avtal som har tecknats av bägge parter och som ska utvärderas och revideras årligen.

VFU bidrar till skolutveckling och finns med som en naturlig del i förvaltningens kontinuerliga utvecklingsarbete, t ex genom att studenters examensarbeten med verksamhetsanknytning tas om hand i förvaltningen.

 

Källa:
Arbetsrutinför verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Barn- och utbildningsförvaltningen Luleå Kommun